Stella Art
Важна цел в живота ми е пробуждането и просветлението, пътуването от будното съзнание към Духовното, към Космическото съзнание, Божественото съзнание, общото Единно.
An important goal in my life is awakening and illumination, the journey from the awake consciousness towards the Spiritual, Cosmic consciousness, Divine Consciousness, and Unity Consciousness.